Google search engine
Monday, August 2, 2021
Google search engine

MEA จัดกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ในหลายพื้นที่

การไฟฟ้านครหลวง หรือ MEA มีความห่วงใย และตระหนักถึงความเดือดร้อนของประชาชนทุกภาคส่วนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด ระลอกใหม่ ประกอบกับเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาครบ 63 ปี ในวันที่ 1 สิงหาคม 2564 นี้MEA จึงได้ดำเนินการจัดกิจกรรมสนับสนุนและช่วยเหลือ วัด ชุมชน หน่วยงาน รวมถึงองค์กร ต่าง ๆ ที่ได้รับผลกระทบจากเชื้อไวรัสโควิด-19 อย่างต่อเนื่อง ดังนี้ วันอังคารที่...
Monday, August 2, 2021
Italy
4,355,348
Total confirmed cases
Updated on August 2, 2021 2:41 am

Latest news

- Advertisement -spot_img

Politics

- Advertisement -spot_img

Coronavirus Pandemic

- Advertisement -spot_img

Must Read

- Advertisement -spot_img

Education

- Advertisement -spot_img

Health