26 C
Bangkok
Friday, May 24, 2024
หน้าแรกCovid-19เริ่มฉีดวัคซีนโควิด นักเรียนสังกัด กทม. 4 ต.ค.นี้ ผลสำรวจ 88.21% ยอมฉีดไฟเซอร์

เริ่มฉีดวัคซีนโควิด นักเรียนสังกัด กทม. 4 ต.ค.นี้ ผลสำรวจ 88.21% ยอมฉีดไฟเซอร์

เริ่มฉีดวัคซีนโควิด นักเรียนสังกัด กทม. 4 ต.ค.นี้ เผยผลสำรวจ 88.21% ยอมฉีดไฟเซอร์ เผยนโยบายฉีดให้นักเรียนมัธยม อายุ 12 ปีขึ้นไป

วันที่ 30 ก.ย.64 ที่โรงเรียนมัธยมปุรณาวาส เขตทวีวัฒนา นายชวินทร์ ศิรินาค รองปลัดกรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่ตรวจความพร้อมจุดฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ให้กับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาในโรงเรียนสังกัดกทม.โดยมี นางชุลีพร วงษ์พิพัฒน์ รองผู้อำนวยการสำนักการศึกษา นายดิชา คงศรี ผู้อำนวยการเขตทวีวัฒนา คณะผู้บริหารจากเขตทวีวัฒนา ศูนย์บริการสาธารณสุข 67 ทวีวัฒนา โรงเรียนมัธยมปุรณาวาส และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมลงพื้นที่

นายชวินทร์ กล่าวว่า โรงเรียนมัธยมปุรณาวาส เขตทวีวัฒนา มีนักเรียนที่ประสงค์ฉีดวัคซีนทั้งสิ้น จำนวน 1,215 คน โดยในวันที่ 4 ต.ค. 2564 ตั้งแต่เวลา 08.00 – 11.00 น. จะเริ่มฉีดวัคซีนให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 จำนวน 400 คน และได้เตรียมความพร้อมขั้นตอนและอุปกรณ์สำหรับให้บริการ

ประกอบด้วย 1. จุดลงทะเบียน (คอมพิวเตอร์ เครื่องอ่านบัตรประชาชน เครื่องพิมพ์ เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล) 2. จุดซักประวัติ/คัดกรอง (คอมพิวเตอร์ เครื่องอ่านบัตรประชาชน เครื่องพิมพ์ เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล) 3. จุดฉีดวัคซีน (คอมพิวเตอร์ เครื่องอ่านบาร์โค้ด เจ้าหน้าที่ฉีดวัคซีน เจ้าหน้าที่ผสมวัคซีน เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

4. จุดสังเกตอาการ (คอมพิวเตอร์ เครื่องอ่านบาร์โค้ด เครื่องพิมพ์ เจ้าหน้าที่ฉีดให้คำแนะนำ เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล หน่วย EMS พร้อมอุปกรณ์) ซึ่งแต่ละจุดสามารถเพิ่มเติมอุปกรณ์ได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้จุดดังกล่าวได้รับการดูแลโดยเจ้าหน้าที่จากศูนย์บริการสาธารณสุข 67 ทวีวัฒนา และรถ EMS พร้อมอุปกรณ์จาก รพ.ราชพิพัฒน์ ในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน

ทั้งนี้ กทม. มีนโยบายการฉีดวัคซีนให้ นักเรียนมัธยม อายุ 12 ปีขึ้นไป ในโรงเรียนสังกัดกทม.เริ่มตั้งแต่วันที่ 4 ต.ค.64 โดยผลการสำรวจความต้องการฉีดวัคซีน (Pfizer) สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6 ของโรงเรียนสังกัดกทม. (109 โรงเรียน) พบว่านักเรียนมีความประสงค์รับวัคซีน จำนวน 33,048 คน จากทั้งหมด 37,466 คน คิดเป็น 88.21%

แบ่งเป็น กลุ่มกรุงเทพเหนือ 5,407 คน กลุ่มกรุงเทพกลาง 1,546 คนกลุ่มกรุงเทพใต้ 2,777 คน กลุ่มกรุงเทพตะวันออก 10,886 คน กลุ่มกรุงธนเหนือ 3,866 คน และกลุ่มกรุงธนใต้ 8,566 คน ซึ่งมีแนวทางการดำเนินการฉีดวัคซีนฉีดเป็นแบบรวมศูนย์ที่โรงเรียน ในแต่ละพื้นที่กลุ่มเขต รวม 15 โรงเรียน

ดังนี้ กลุ่มกรุงเทพเหนือ 3 โรงเรียน (รร.มัธยมประชานิเวศน์ เขตจตุจักร รร.บางเขน (ไว้สาลีอนุสรณ์) เขตหลักสี่ และรร.ไทยนิยมสงเคราะห์) กลุ่มกรุงเทพกลาง 1 โรงเรียน (รร.สามเสนนอก เขตดินแดง)) กลุ่มกรุงเทพใต้ 1 โรงเรียน (รร. วัดปากบ่อ เขตสวนหลวง)

กลุ่มกรุงเทพตะวันออก 4 โรงเรียน (รร.มัธยมบ้านบางกะปิ เขตบางกะปิ รร.มัธยมสุวิทย์เสรีอนุสรณ์ เขตประเวศ รร.บางชัน (ปลื้มวิทยานุสรณ์) เขตคลองสามวา และรร.หนองจอกพิทยานุสรณ์ เขตหนองจอก)

กลุ่มกรุงธนเหนือ 2 โรงเรียน (รร.มัธยมวัดสุทธาราม เขตคลองสาน และรร.มัธยมปุรณาวาส เขตทวีวัฒนา) และกลุ่มกรุงธนใต้ 4 โรงเรียน (รร.นาหลวง เขตทุ่งครุ รร.วัดสะแกงาม เขตบางขุนเทียน รร.พระยามนธาตุราชศรีพิจิตร์ เขตบางบอน และรร.วัดอุดมรังสี เขตหนองแขม)

- Advertisment -

นิยมมากที่สุด